fbpx Polityka prywatności | Szkolenia i kursy on-line

Jesteś tutaj

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych aktualnych, przeszłych i potencjalnych Klientów oraz Kontrahentów jest firma ARK Consulting Agnieszka Korach oraz ARK Consulting Korach Romuald, z siedzibą w Pruszkowie, ul. Ołówkowa 1D/68, tel.: 22 435 70 02, e-mail: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji szkoleń i innych usług oraz wypełnienia pozostałych zobowiązań umownych związanych ze świadczeniem tychże usług, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe dotyczące realizacji zobowiązań umownych są przetwarzane przez okres związany z ich realizacją, a także realizacją praw stron umowy wynikających z istoty umowy
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z działalnością gospodarczą, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych lub w związku z takimi obowiązkami, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. W tym celu dane osobowe przetwarzane są przez okres wynikający z przepisów prawa
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń dotyczących zobowiązań umownych, na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tym celu dane osobowe są przetwarzane są przez okres trwania roszczenia.
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności przesyłania pocztą elektroniczną informacji o ofercie (newsletterów), na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W tym celu dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz do czasu cofnięcia zgody lub do czasu ustalenia, że dane się zdezaktualizowały
 6. Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a) Osoby upoważnione przez Administratora, czyli pracownicy oraz współpracownicy;

b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów w celu wykonania zobowiązań umownych dotyczących realizacji usług przez Administratora;

c) Podmioty, którym Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;

d) Podmioty ściśle współpracujące z Administratorem – każdorazowo za powiadomieniem i zgodą osób, których dane dotyczą.

 1. Dane osobowe przekazane w celach opisanych powyżej nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 2. Dane osobowe nie będą używane do wyłącznie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mają prawo: do żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do przeniesienia danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
 4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak - w zależności od sytuacji -  brak podania określonych informacji lub usunięcie danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy, skorzystanie z usług, złożenie reklamacji, potwierdzenia ukończenia szkolenia lub innego faktu, dotyczącego osoby, której dane były przetwarzane.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje również Politykę Cookies, opisaną poniżej.

POLITYKA COOKIES

Korzystając z tej strony internetowej przyjmujesz do wiadomości poniższe informacje i zgadzasz się na przedstawione w nich warunki.

W związku z udostępnianiem zawartości stron internetowych, stosowane są tzw. ciasteczka (ang. cookies) -  pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach Użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Serwery mogą odczytać cookies przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Zazwyczaj pliki cookies zawierają: nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą ustalaniu tożsamości Użytkownika, ale pozwalają identyfikować dane urządzenia końcowego (np. komputera) i przeglądarki internetowej.

Pliki cookies stosujemy w celach:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk obrazujących, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych; analiza statystyk jest anonimowa i umożliwia ulepszanie struktury i zawartości stron internetowych

Podstawą przetwarzania danych zawartych w cookies jest zgoda Użytkownika. Korzystając z niniejszej strony internetowej Użytkownik decyduje, czy zgadza się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu - ma możliwość zmian ustawień przeglądarki internetowej, której używa. Zazwyczaj przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze). Użytkownicy strony internetowej mają możliwość i prawo do dokonywania w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Aby dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, Użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies, które są dostępne w ustawieniach ich przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies, umożliwiających ich przechowywanie, to będzie to oznaczać, że pliki cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika za jego zgodą. Odbiorcami danych zawartych w plikach cookies mogą być Google i Facebook. Dane zawarte w plikach cookies będą przetwarzane przez okres zależny od czasu używania technologii. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się między innymi na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl