fbpx Antymobbing i Antydyskryminacja | Szkolenia i kursy on-line

Jesteś tutaj

Antymobbing i Antydyskryminacja

Antymobbing i Antydyskryminacja

Gdy w firmie lub urzędzie pojawia się toksyczna, wroga komunikacja, kiedy rośnie liczba niepożądanych zachowań i atmosfera pracy bardzo się pogarsza (napięcie, silne negatywne emocje) – warto sprawdzić, co się dzieje i zapobiec pojawieniu się mobbingu lub innych niebezpiecznych zjawisk interpersonalnych. Więcej pod linkiem: Jak przeciwdziałać przemocy psychicznej w pracy?

Bardzo częsty stres, poczucie krzywdy lub zagrożenia powodują większą gotowość u pracowników do składania skarg na mobbing lub dyskryminację, zarówno w trakcie stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu. Często są to oskarżenia fałszywe – jak im przeciwdziałać? 

Od 12 lat specjalizujemy się w problematyce przeciwdziałania mobbingowi i wszelkim postaciom dyskryminacji w pracy. Działamy całościowo:

  • prowadzimy badania
  • pomagamy w tworzeniu procedur
  • szkolimy kadrę i pracowników
  • pomagamy osobom poszkodowanym
  • prowadzimy mediacje
  • bierzemy udział w pracach zespołów antymobbingowych.

Do problematyki przemocy psyhicznej w pracy podchodzimy z perspektywy psychologii, prawa i zarządzania.

Trudne sytuacje w pracy przede wszystkim diagnozujemy w kategoriach konfliktu, z punktów widzenia wszystkich uczestniczących podmiotów. Dzięki temu zazwyczaj najszybciej udaje się znaleźć wyjście i można zapobiec eskalacji przemocy, zatrzymać proces powstawania mobbingu.

Bardzo często warto połączyć przeciwdziałanie przemocy w pracy z zarządzaniem wartościami. Mamy doświadczenie we współtworzeniu kodeksów etycznych i kodeksów wartości, które na bardzo wczesnym etapie pomagały zapobiegać eskalacji nieprawidłowych zachowań w pracy.

 

Chcesz zapewnić pracownikom i firmie ochronę przed mobbingiem i dyskryminacją?

Szukasz rozwiązań trudnych sytuacji?

 

Zapraszam do kontaktu!

Romuald Korach, Kierownik Projektu

tel.: 504271595 e-mail: romuald.korach@arkconsulting.com.pl

 

Rekomendacje

Z naszych szkoleń i doradztwa w tym zakresie skorzystało już wiele firm i instytucji. Tutaj mogą się Państwo zapoznać z opiniami naszych Klientów.