fbpx Antymobbing i Antydyskryminacja | Szkolenia i kursy on-line

Jesteś tutaj

Antymobbing i Antydyskryminacja

Antymobbing i Antydyskryminacja

Obecnie mamy do czynienia z dużym nasileniem postaw lękowych związanych z kryzysem, które przyczyniają się do zwiększenia liczby zachowań agresywnych. Jak przeciwdziałać przemocy psychicznej w pracy?

Bardzo częsty stres, poczucie krzywdy lub zagrożenia powodują większą gotowość u pracowników do składania skarg na mobbing lub dyskryminację, zarówno w trakcie stosunku pracy, jak i po zwolnieniu. Często są to oskarżenia fałszywe – jak im przeciwdziałać? 

Od 11 lat specjalizujemy się w problematyce przeciwdziałania mobbingowi i wszelkim postaciom dyskryminacji w pracy. Działamy całościowo:

  • prowadzimy badania
  • pomagamy w tworzeniu procedur
  • szkolimy kadrę i pracowników
  • pomagamy osobom poszkodowanym
  • prowadzimy mediacje
  • bierzemy udział w pracach zespołów antymobbingowych.

Analizujemy problematykę przemocy z perspektywy psychologii, prawa i zarządzania.

Trudne sytuacje w pracy przede wszystkim diagnozujemy w kategoriach konfliktu, z punktów widzenia wszystkich uczestniczących podmiotów. Dzięki temu zazwyczaj najszybciej udaje się znaleźć wyjście i można zapobiec eskalacji przemocy, zatrzymać proces powstawania mobbingu.

Bardzo często warto połączyć przeciwdziałanie przemocy w pracy z zarządzaniem wartościami. Mamy doświadczenie we współtworzeniu kodeksów etycznych i kodeksów wartości, które na bardzo wczesnym etapie pomagały zapobiegać eskalacji nieprawidłowych zachowań w pracy.

 

Jesteś menedżerem, członkiem Zarządu, pracodawcą?

Chcesz zapewnić pracownikom ochronę przed mobbingiem i dyskryminacją?

Szukasz sprawdzonych, skutecznych rozwiązań?

 

Zadzwoń, zaproponuję Ci najlepsze rozwiązanie dla Twojej organizacji

Romuald Korach, Kierownik Projektu

tel.: 504271595 lub napisz: romuald.korach@arkconsulting.com.pl

 

Rekomendacje

Z naszych szkoleń i doradztwa w tym zakresie skorzystało już wiele firm i instytucji. Tutaj mogą się Państwo zapoznać z opiniami naszych Klientów.