fbpx Rozwiązywanie konfliktów w pracy | Szkolenia i kursy on-line

Jesteś tutaj

Rozwiązywanie konfliktów w pracy

Rozwiązywanie konfliktów w pracy

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które pracują w zespołach i/lub odpowiadają za współpracę członków zespołów.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwala przećwiczyć: umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych - skutecznego rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji oraz wchodzenie w rolę facylitatora, mediatora lub arbitra. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu można zwiększyć swoje umiejętności zarządzania konfliktem i poczuć się pewniej w trudnych sytuacjach interpersonalnych w pracy.

PROGRAM

PRZYCZYNY, MECHANIZMY, DYNAMIKA I RODZAJE KONFLIKTÓW
 • „Koło konfliktów” i rodzaje konfliktów.
 • Konflikty interpersonalne – ukryte, destrukcyjne, konstruktywne
 • Role w konflikcie interpersonalnym i jego fazy
 • Stanowiska i cele w sytuacjach konfliktowych – identyfikacja i formułowanie
 • Płaszczyzny konfliktów oraz ich obszary /pola/
ROZPOZNAWANIE KONFLIKTÓW W PRACY
 • Zastosowanie pojęć teorii konfliktów do diagnozy sytuacji konfliktowej
 • Analiza studiów przypadków
KOMUNIKOWANIE SIĘ W KONFLIKCIE
 • Komunikacyjne sprzężenia zwrotne, dynamika komunikacji w konflikcie
 • „Czterej jeźdźcy apokalipsy” – główne mechanizmy utrudniające porozumienie
 • Podstawowe zasady skutecznego porozumiewania się
STYLE KOMUNIKOWANIA SIĘ W SYTUACJI KONFLIKTOWEJ
 • Siatka stylów reakcji interpersonalnych na konflikt
 • Temperamenty i charaktery a porozumiewanie się w stresującej sytuacji interpersonalnej
UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNE UMOŻLIWIAJĄCE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
 • Świadomość własnych celów i motywów
 • Zdolność postawienia się w sytuacji drugiej strony i zrozumienia jej motywów
 • Radzenie sobie z emocjami /stresem/
METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW PRZY UDZIALE TRZECIEJ STRONY
 • Facylitacja w sytuacji konfliktu w pracy
 • Mediacja – podstawowe zasady i rodzaje mediacji, możliwości zastosowania w pracy
 • Arbitraż – zasady i warunki zastosowania w pracy
ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI W ZESPOLE
 • Analiza konfliktu: diagnoza sytuacji konfliktowej i opcji rozwiązania konfliktu
 • Prowadzenie rozmów ze stronami konfliktu – zasady, cele, warunki skuteczności

METODY

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową, jest prowadzone w małej grupce /3-4 osoby/. Stosowane techniki: mini-wykłady, dyskusja, "burza mózgów", testy, ćwiczenia indywidualne i grupowe /case study, rozwiązywanie sytuacji problemowych/.

Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa czasie

Porozmawiajmy o szczegółach: Romuald Korach, romuald.korach@arkconsulting.com.pl, tel. 504271595.

 

Prowadzący

Romuald Korach

Psycholog /UW/, ukończył m. in. podyplomowe studia mediacji biznesowych. Od ponad 10 lat specjalizuje się w problematyce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Autor książki "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika” oraz artykułów z zakresu zarządzania ludźmi i psychologii /m. in.

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Terminy

czerwiec 2024
Szkolenie ON-LINE
14.06.2024
jesień 2024
Szkolenie ON-LINE
13.11.2024

Szkolenie ON-LINE

Koszt szkolenia on-line

1150,-PLN + 23% VAT

Czas trwania

9.00-15.00

Koszt szkolenia on-line obejmuje

indywidualne konsultacje on-line (60 min.) do wykorzystania w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.