fbpx ARK Consulting: Szkolenie: Mobbing i zjawiska podobne

Jesteś tutaj

Mobbing, dyskryminacja i zjawiska podobne - rozpoznawanie i przeciwdziałanie

Mobbing, dyskryminacja i zjawiska podobne - rozpoznawanie i przeciwdziałanie

DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, psychologów oraz pozostałych zainteresowanych osób, które dotychczas nie szkoliły się z tej tematyki lub chcą zaktualizować i usystematyzować swoją wiedzę.

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU?

 • Dowiesz się, jak rozpoznawać mobbing na podstawie prawa pracy i odróżniać to zjawisko od dyskryminacji, molestowania i innych patologii, a także zjawisk prawidłowych, z którymi mobing często bywa mylony
 • Poznasz zasady i narzędzia przeciwdziałania przemocy psychicznej w pracy
 • Poznasz uwarunkowania prawne i psychologiczne mobbingu
 • Dowiesz się, jak uchronić się przed mobbingiem i dyskryminacją oraz przed fałszywymi oskarżeniami

PROGRAM

Określenie zjawiska mobbingu

 • Pochodzenie i znaczenie pojęcia, specyfika zjawiska
 • Definicje i określenia mobbingu, formy i klasyfikacje zjawiska
 • Analiza kodeksowej definicji mobbingu /m.in. wyjaśnienie pojęcia długotrwałości i uporczywości/

Różnicowanie mobbingu i dyskryminacji

 • Istota dyskryminacji i jej mechanizmy psychologiczne, odróżnianie mobbingu od dyskryminacji
 • Definicje dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej w Kodeksie pracy
 • Katalog cech /przesłanki ustawowe i inne/, ze względu na które może dojść do dyskryminacji
 • Inne postacie dyskryminacji

Różnicowanie mobbingu i molestowania

 • Definicje molestowania oraz molestowania seksualnego w Kodeksie pracy
 • Rodzaje molestowania seksualnego
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy mobbingiem a molestowaniem i molestowaniem seksualnym

Odpowiedzialność za mobbing i dyskryminację

 • Odpowiedzialność pracodawcy i kadry kierowniczej za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji /w tym molestowaniu i molestowaniu seksualnemu/
 • Wykazanie należytej staranności pracodawcy w przeciwdziałaniu mobbingowi
 • Odpowiedzialność pracowników za przeciwdziałanie mobbingowi, molestowaniu i molestowaniu seksualnemu
 • Konsekwencje prawne mobbingu /m. in. roszczenia osób poszkodowanych/

Elementy psychologii mobbingu

 • Dynamika, etapowość zjawiska oraz jego mechanizmy
 • Przejawy mobbingu /m. in. „zachowania mobbingowe” wg Leymann’a/
 • Przyczyny mobbingu – kategorie czynników
 • Podstawy psychologii sprawców i ofiar mobbingu
 • Skutki mobbingu dla sprawców, ofiar, zespołu i organizacji

Rozpoznawanie mobbingu i dyskryminacji

 • Dowody na mobbing i dyskryminację /m. in. kwestia nagrywania z ukrycia, ciężar dowodu/ oraz sygnały alarmowe przemocy w pracy
 • Relatywizm zjawiska mobbingu /m. in. „wzorzec ofiary rozsądnej” w orzeczeniach sądów/ 
 • Zjawiska mylone z mobbingiem – inne patologie /m. in. stalking/
 • Podstawy różnicowania mobbingu i konfliktu
 • Zjawiska mylone z mobbingiem lub dyskryminacją – prawidłowe zjawiska i zachowania, w tym niektóre elementy zarzadzania ludźmi /m. in. wydawanie poleceń, dyscyplinowanie, ocenianie/

Fałszywe oskarżenia o mobbing lub dyskryminację

 • Rodzaje fałszywych oskarżeń
 • Przeciwdziałanie fałszywym oskarżeniom

Organizacyjne środki przeciwdziałania

 • Czynniki profilaktyki mobbingu i innych form przemocy
 • Wewnętrzne regulacje i procedury, polityka antymobbingowa – podstawowe zasady
 • Zespoły antymobbingowe /m. in. komisja antymobbingowa/
 • Inne narzędzia antymobbingowe i antydyskryminacyjne

Indywidualne środki ochrony przed przemocą psychiczną

 • Psychologiczny pakiet bezpieczeństwa
 • Radzenie sobie w sytuacji stawania się ofiarą ataku prześladowcy
 • Rola świadków w sytuacji przemocy psychicznej

Rozwiązywanie sytuacji przemocy psychicznej

 • Reagowanie na sytuacje mobbingu lub prowadzące do mobbingu
 • Prowadzenie rozmów ze stronami
 • Działania zarządcze w przypadku zaistnienia przemocy
 • Pomoc dla osób poszkodowanych

METODY

Szkolenie ma formę interaktywnego wykładu z elementami warsztatu. Stosowane techniki:

 • prezentacja

 • dyskusja moderowana

 • "burza mózgów"

 • studia przypadków

 • odpowiedzi na pytania, analiza zgłaszanych problemów

 

Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej - stacjonarnej i on-line, jak również w formie konsultacji dla 1 osoby.

Porozmawiajmy o szczegółach: Romuald Korach, romuald.korach@arkconsulting.com.pl, tel. 504271595.

 

 

Prowadzący

Romuald Korach

Psycholog /UW/, ukończył m. in. podyplomowe studia mediacji biznesowych. Od ponad 10 lat specjalizuje się w problematyce przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Autor książki "Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika” oraz artykułów z zakresu zarządzania ludźmi i psychologii /m. in.

Zobacz opinie o szkoleniu

Opinie o szkoleniu

Marcin
Administracja publiczna
Rzeczowe i zwięzłe zarysowanie problematyki. Dużo case study! Wiele przypadków i ich praktyczna analiza.
Małgorzata
Rozpatrywanie konkretnych przypadków, przekazanie informacji prawnych.
Poczucie humoru, duża wiedza psychologiczna trenera, przykłady z życia wzięte.
Realne przykłady i ich rozwiązywanie.
Podczas szkolenia najbardziej wartościowe było: omawianie bieżących przypadków - zgodne z preferencjami uczestników.
Podczas szkolenia najbardziej wartościowe było: omawianie prawdziwych casów.

Formularz zgłoszenia:

Kontakt

tel. 22 435 70 02, 504 243 881
szkolenia@arkconsulting.com.pl

Terminy

czerwiec 2024
Szkolenie ON-LINE
26.06.2024
jesień 2024
Szkolenie ON-LINE
23.10.2024

Szkolenie ON-LINE

Koszt szkolenia on-line

950,-PLN (cena brutto - zwolnienie z VAT)

Czas trwania

09.00-16.00

Koszt szkolenia on-line obejmuje

indywidualne konsultacje on-line z trenerem (30min.)

Rezerwacja udziału w szkoleniu

Nie możesz jeszcze przesłać oficjalnego zgłoszenia?

 • Zarezerwuj miejsce na szkoleniu bezkosztowo i bez zobowiązań.
 • Napisz do nas, podaj tytuł szkolenia, ilość miejsc, które chcesz zarezerwować, termin oraz Twoje dane kontaktowe na adres: szkolenia@arkconsulting.com.pl
 • Skontaktujemy się z Tobą na 10 dni przed szkoleniem - jeśli do tej pory nie otrzymamy oficjalnego zgłoszenia - aby potwierdzić Twój udział.