fbpx Projekt Antymobbing i Antydyskryminacja "Niejasny konflikt w korporacji"- case 1 | Szkolenia i kursy on-line

Jesteś tutaj

Projekt Antymobbing i Antydyskryminacja "Niejasny konflikt w korporacji"- case 1

Sytuacja wejściowa

Menedżer HR zgłasza się z sytuacją bardzo nabrzmiałego, agresywnego konfliktu, w którym jedna ze stron, zdaniem menedżera, wydaje się być mobbingowana. Cała sytuacja bardzo destabilizuje zespół i wpływa na pogarszanie wyników. Zła atmosfera pracy przenosi się na całą firmę.

Rozwiązania

Konsultacja osoby poszkodowanej oraz analiza komunikacji stron potwierdza z dużą dozą pewności hipotezę menedżera. Sugerujemy kilka rozwiązań, spośród których Zarząd wybiera najwłaściwsze: strony konfliktu zostają rozdzielone w strukturze firmy, osoba poszkodowana dostaje pomoc psychologiczną, agresor otrzymuje upomnienie. Firma decyduje się na wprowadzenie procedury antymobbingowej. Uczestniczymy w tym, szukając najwłaściwszych mechanizmów, które w tej organizacji będą działały. Zarząd decyduje, że wszystkie osoby w firmie, niezależnie od formy zatrudnienia i stanowiska, przejdą szkolenie antymobbingowe. Szkolenia trwają 2 miesiące. Procedura jest gotowa po 4 miesiącach.

Sytuacja wyjściowa

Interwencja Zarządu okazała się skuteczna – konflikt ustał, a obaj pracownicy zachowali biznesową przydatność dla firmy. Szkolenia oczyściły atmosferę, pracownicy uwrażliwili się na wczesne, nie zawsze jednoznaczne sygnały, że dzieje się coś bardzo niewłaściwego. Dostali także pewną dawkę wiedzy, jak zapobiegać przemocy i jak sobie z nią radzić oraz dobrze zaprojektowane narzędzie przeciwdziałania, jakim jest procedura antymobbingowa.

Powrót do strony projektu  "Antymobbing i antydyskryminacja"

Autor:
Romuald Korach